Na temelju Odluke Skupštine Plaški KOM d.o.o. Plaški i Skupštine Veks d.o.o. Plaški od 11.07.2016. godine, Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava po Natječaju za izbor i imenovanje direktora Društava Plaški KOM d.o.o. Plaški i Veks d.o.o. Plaški objavljuje:  

POZIV ZA INTERVJU

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu mogu pristupiti slijedeći kandidati:

- NIKOLA VUKOVIĆ, Sv. Jakov 55, 47300 Ogulin

  1. Kandidati iz točke 1. Ovog Poziva dužni su pristupiti na intervju u prostorije općine Plaški, 143. domobranske pukovnije 5, Plaški, I. kat, soba 2, UTORAK 26.srpanj 2016. godine s početkom u 10:00 sati.

Na intervju je potrebno donijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog ili dodatnog intervjua bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno priječe da intervjuu pristupi u narečeno vrijeme.

Kandidat koji se utvrđenog dana u 10:00 sati ne odazove, bez obzira na razloge, tumačit će se da je svoju prijavu na odnosni natječaj povukao kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu.

  1. Povjerenstvo/intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, socijalne vještine i motivaciju, a sve izravno ili neizravno vezane za obavljanje posla.
  2. Rezultati intervjua biti će objavljeni na Oglasnoj ploči Općine i WEB stranici općine Plaški www.plaski.hr u petak 29.07.2016. godine do 14:00 sati.
  3. Objavom ovog Poziva svi kandidati se smatraju obaviještenim o pozivu na intervju.
  4. Ovaj Poziv objaviti će se na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Plaški www.plaski.hr u četvrtak 21.07.2016. godine do 17:00 sati