Tekst oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme u JOU Općine Plaški i svu popratnu dokumentaciju preuzmite OVDJE