Klikom O V D J E možete preuzeti sljedeće dokumete:

-Obrazloženje uz izmjene Proračuna za 2020.
-ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021.
-Program gradnje
-Program korištenja sredstava od prodaje kuća i stanova na PPDS Plaški, 2020.
-program održavanja
-Program održavanja-2021
-Proračun za 2021-2023