zazeli12

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 _________________________

Sadržaj materijala je isključiva odgovornost Općine Plaški

U sklopu provedbe projekta ZAŽELI, dana 21. svibnja 2019. godine u 10:00 h, u prostorijama kino dvorane u općini Plaški održano je predstavljanje projekta i značenja njegove provedbe na području Općine Plaški.