Kriteriji prihvatljivih ciljanih skupina javnog rada su:

 

 1. Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.
 2. Osobe koje su u 2018. izašle iz javnog rada ne mogu biti uključene u javni rad
 3. Osobe koje su 2017. bile uključene u javni rad, po tumačenju SU, mogu biti uključene u javni rad 2018. ako pripadaju nekoj od ciljanih skupina i nisu u zadnje 3 godine skupili 12 mjeseci u javnim radovima.:
 • stariji od 50 godina
 • osobe s invaliditetom
 • hrvatski branitelji
 • korisnici zajamčene minimalne naknade
 • osobe romske nacionalne manjine
 • roditelji s 4 i više malodobne djece
 • roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja
 • ostale posebne skupine
 • osobe kategorizirane kao Teže zapošljive, Zapošljiv uz aktivacijske programe, Privremeno nezapošljive

S poštovanjem

            OPĆINA PLAŠKI