uputaUputu o načinu komuniciranja između Općine plaški i proračunskih korisnika možete preuzeti OVDJE