Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  (N. N. br. 153/13, 65/17.) i članka  34. Statuta Općine Plaški  (GKŽ br. 15/13, 8/17.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLAŠKI na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj  22. siječnja 2018. godine donosi slijedeću:  ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plaški