Na temelju članka 179. i 199 Zakona o zemljišnim knjigama (N. N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13. i 108/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. br. 19/13) i članka 34. Statuta OPĆINE PLAŠKI (GKŽ br. 15/13. i 8/17.), Općinsko vijeće općine Plaški na svojoj redovitoj 7. sjednici dana 22. siječnja 2018. godine donosi slijedeću: ODLUKU o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišnih knjiga za katastarske općine LATIN, JANJA GORA i JEZERO u općini Plaški