Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i članka 50. Statuta općine Plaški objavljuje se poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Plaški za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Poziv možete u cijelosti preuzeti OVDJE

Nacrt Plana možete u cijelosti  preuzeti OVDJE