Materijale javnog natječaja za zimsku službu možete pogledati na:

Natječajna dokumentacija