Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka osiguravanja podataka o poreznim obveznicima i nekretninama po Zakonu o lokalnim porezima:

Preuzmite