Općina Plaški raspisuje sljedeće oglase za prijem u radni odnos: 
 
1.PRIJAVA NA OGLAS  radno mjesto viši referent - voditelj projekta
2. PRIJAVA NA OGLAS radno mjesto asistent na projektu