Sve odluke i dokumente sa 18. sjednice općinskog vijeća Općine Plaški možete preuzeti OVDJE.