Sve proizišle dokumente i odluke sa 16. sjednice općinskog Vijeća možete preuzeti OVDJE